Condicionament de l'Escut Episcopal amb motiu del Mil·lenari de Sant Adrià del BesòsMidiGrup ha col·locat y condicionat el restaurat Escut Episcopal del segle XVII de Joan Sentís i Sunyer (1561-1632) així com el panell informatiu del mateix amb motiu dels actes de celebració del Mil·lenari de Sant Adrià del Besós (Barcelona).